Doa opening sekolah

contoh doa pagi (di sekolah) sebelum dan sesudah belajar,  klik link dibawah ini Doa opening kelas 1-3

Advertisements

Pernak-pernik puasa

Siapa sih yang memita kita berpuasa Yang memerintahkan kita berpuasa adalah Allah tuhan kita. Perintah Allah itu bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah (2): 183, yang artinya “ hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Siapa sih yang wajib (harus) berpuasa? 1. orang... Continue Reading →

Pengertian Hasad, Riya, Dzolim, Aniaya,dan Diskriminasi

  1. HASAD Kata hasad berasal dari bahasa Arab yang berarti iri, dengki. Iri berarti merasa kurang senang dan cemburu melihat orang lain beruntung atau mendapatkan suatu kesenangan. Iri juga salah satu bentuk gangguan mental karena semakin banyak melihat orang lain senang, maka semakin gelisah pula hatinya. Adapun dengki merupakan sikap iri yang dilanjutkan dengan... Continue Reading →

perbedaan Wakaf, Hibah, dan Hadiah  

Waqaf (al-waqfu), menurut bahasa artinya “al-habsu” yaitu menahan atau tahanan. Waqaf menurut istilah syara’ ialah menahan harta benda tertentu yang dapat diambil manfaatnya sedangkan bendanya masih tetap, dan benda itu diserahkan kepada badan/orang lain debfab naksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan benda tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Wakaf ialah menahan suatu benda... Continue Reading →

Perbedaan dan persamaan Zakat, infaq, dan shodaqoh

zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan... Continue Reading →

Contoh Deskripsi Rapor Siswa

CONTOH DESKRIPSI RAPOR              (……..diisi nama siswa)    Student Advisor:(....nama walikelas) Pada semester II ini Ananda menunjukkan motivasi belajar yang semakin meningkat. Ananda aktif dalam belajar kelompok maupun dalam pembelajaran klasikal. Keberanian Ananda dalam berpendapat sangat baik untuk mengasah kemampuan analisanya. Kemampuan sosialisasi dan komunikasi Ananda juga semakin meningkat. Ananda termasuk aktif mengikuti kegiatan sekolah... Continue Reading →

Up ↑